สายด่วนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง +4499319-02-XNUMX

พันธมิตร

การรับรองทางการค้า

ห้องคอมพิวเตอร์ IDC

ผู้ผลิตสหกรณ์

Zhan Guo Ce เข้าร่วมสมาคม

  • สมาคมการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตและการจัดการสื่อไทเป
  • International Innovation and Entrepreneurship Development Association
  • สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทเป
  • China Storeless Retail Industry Association
  • Taiwan Call Center Development Association

คลิกฉัน