Hotline perkhidmatan pelanggan 24-jam Dasar Perang Negara 0800-003-191

Rakan kongsi

Pensijilan komersial

Bilik komputer IDC

Pengilang koperasi

Zhan Guo Ce menyertai persatuan

  • Persatuan Pengiklanan dan Pengurusan Internet Taipei
  • Persatuan Inovasi dan Pembangunan Keusahawanan Antarabangsa
  • Persatuan Perniagaan Komputer Taipei
  • Persatuan Industri Runcit Tanpa Stor China
  • Persatuan Pembangunan Pusat Panggilan Taiwan

[Gtranslate]

Klik Me